تماس با ما

ما به جهان پیرامون متعهد هستیم


 

جهان ما متاثر از رفتار تک تک ماست و ما با تغییری هر چند کوچک به بهتر شدن این جهان و زندگی در آن کمک خواهیم کرد.

 

ما در گام های ابتدایی خود در مسیر مسئولیت اجتماعی برند وب پوش اقدام به حمایت مالی و معنوی از کمپین "غروب کوسه ها" بعنوان یک کمپین محیط زیستی کرده ایم. این کمپین با رکاب زنی علی یزدی به همراه یک مجسمه کوسه در نوار جنوبی کشور و در سواحل خلیج فارس و دریای عمان در حال انجام است. هدف از این اقدام نمادین آگاهی بخشی نسبت به اهمیت حیات کوسه ها در خلیج فارس و البته در سراسر دنیاست. کوسه ها عامل مهمی در تعادل اکوسیستم اقیانوس های ما هستند . حفظ محیط زیست وظیفه همه ی ماست و حمایت از حیات هر جانداری بر روی کره زمین تاثیرات مهمی در حفظ چرخه محیط زیست  و زندگی انسان خواهد داشت.

شاید اولین تصور بیشتر ما از کوسه ها تصویر فیلم های ترسناک از کوسه های بزرگ باشد که ممکن است برخی افراد را به این فکر سوق دهند که آیا دنیا بدون هیچ کوسه ای بهتر نیست؟! متاسفانه گاهی حتی شنیدن این که برخی کوسه ها در معرض خطر انقراض هستند، بعضی ها را خوشحال می کند!&

برخی کوسه ها بسیار بزرگ هستند و برخی اندازه دست یک انسان با این حال کوسه ها عامل مهمی در تعادل اکوسیستم اقیانوس های ما هستند. کوسه ها لاشه ها و ماهی های ضعیف و بیمار را  می خورند و اطمینان می دهند که اقیانوس ها و جمعیت ماهی سالم و در اندازه ای که منابع زیستگاه می توانند از آن حمایت کنند سالم می ماند. کوسه ها همچنین با شکار برخی جانواران به حفظ گیاهان دریایی و در نتیجه حفظ چرخه تولید اکسیژن در اقیانوس ها کمک می کنند. اکسیژن روی زمین بسیار وابسته به اکسیژن اقیانوس است که اگر ما این واقعیت را نادیده بگیریم باعث مرگ زمین خواهیم شد.

هدف بیشتر کوسه‌های شکار شده تنها باله آن ها برای تهیه نوعی سوپ است و گوشت کوسه کاربرد چندانی ندارد. همچنین صید ناخواسته کوسه ها یکی از مهم ترین دلایل کاهش جمعیت آنهاست. به این صورت که معمولا به صورت ناخواسته در تورهای صیادی به دام می افتند و متاسفانه ناآگاهی باعث می شود بسیاری از آنها که اغلب جزو گونه های نادر هستند در معرض خطر انقراض قرار گیرند

تقریباً 25 درصد از انواع حال حاضر در معرض خطر انقراض هستند. از آنجا که کوسه ها تعداد کمی  بچه دارند و به کندی بالغ می شوند، تعداد آنها به اندازه کافی سریع پر نمی شوند تا از تلفات ناشی از صید تجاری جلوگیری کنند.
کوسه ها ممکن است به پایان نرسند اما در صورت کم شدن جمعیت آنها عواقب ناشی از شبکه های غذایی اقیانوس در نهایت نیز بر انسان تأثیر می گذارد.

 

 

 

ما سود فروش این محصولات را به امور محیط زیستی اختصاص خواهیم داد

 

 

Start typing and press Enter to search